Žáci primy pomáhají potřebným

Třída prima se umístila na třetím místě ve školním sběru papíru a obdrží za to finanční odměnu. Studenti se rozhodli, že část finanční odměny použijí na dobrý skutek.

Informace k přijímacímu řízení

Veškeré informace k přijímacímu řízení do osmiletého studia (obor Gymnázium 79-41-K81) a do čtyřletého studia (obor Gymnázium 79-41-K41) jsou k dispozici v záložce "Zájemce o studium" (nahoře).

Vyhlášení projektového týdne

V pondělí 27. listopadu byla vyhlášena témata projektového týdne, který se v letošním školním roce bude konat v týdnu od 18. června do 22. června 2018.

Černá kavárna na GMH

Dne 7. listopadu 2017 proběhl na mnichovohradišťském gymnáziu zážitkový program pro studenty septimy pod názvem Černá Kavárna.

Příspěvek Spolku přátel GMH

V každém pololetí letošního školního roku činí příspěvek Spolku přátel GMH z.s. 250 Kč na jednoho žáka. Za první pololetí vybíráme tuto částku do 15. prosince. 

Maturitní okruhy 2017/2018, Maturitní zpravodaj

Na základě § 79, odst. 3 Školského zákona zveřejňujeme informace o formách maturitních zkoušek a tematické okruhy (témata) k profilovým zkouškám pro maturitní zkoušky v roce 2018 (jarní a podzimní období).

Školní psycholog

Od začátku letošního školního roku nabízíme služby školní psycholožky. Mgr. Gabriela Luková Sittová má své pracoviště v prvním patře (místnost č.

Organizace školního roku 2017/2018

V pondělí 4. září začíná nový školní rok 2017/2018. Přejeme všem našim studentům, pedagogům i dalším pracovníkům školy úspěšný nejen začátek tohoto školního roku.

Konzultační hodiny pedagogů GMH

Vážení rodiče a studenti GMH.

V přiložené tabulce zveřejňujeme konzultační hodiny všech pedagogů GMH. Pro domlouvání návštěvy upřednostňujeme e-mailovou komunikaci (tvar jmeno.prijmeni@gmh.cz).

Změna názvu školy

S účinností od 1. září 2017 se mění oficiální název naší školy na Gymnázium Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace. Změna se týká i adresy školy: Studentská 895, Mnichovo Hradiště, PSČ 295 01.

Přihlásit se k odběru Gymnázium Mnichovo Hradiště RSS