Černá kavárna na GMH

Dne 7. listopadu 2017 proběhl na mnichovohradišťském gymnáziu zážitkový program pro studenty septimy pod názvem Černá Kavárna. Tento program byl pořádán pedagogy z Klubu dětí a mládeže ve spolupráci s nevidomým – panem Krčmou, který spolupracuje při pořádání těchto kaváren. Program Černá kavárna se studentům snaží přiblížit život nevidomých lidí či osob s různými stupni postižení zraku. Studenti na začátku programu dostávají klapky na oči a stávají se nevidomými. Program je rozdělen do více částí, kde si studenti vyzkouší samotnou návštěvu kavárny s objednáním vybraného nápoje, placením a následnou diskuzí přímo s nevidomým. Druhou částí je herna se speciálními hrami, které jsou uzpůsobené pro nevidomé. Studenti si zde mohou vyzkoušet hrát např. hmatové pexeso, šachy, člověče nezlob se, zvukové pexeso a mnoho dalších her. Další částí je samotná chůze a orientace v prostoru s bílou holí. Na závěr této části mohou studenti klást své dotazy, prohlédnout a vyzkoušet si psát na Pichtově psacím stroji. Hana Skramuská, DDM