Krajské kolo Ekologické olympiády

Tým našeho gymnázia ve složení Kryštof Havelka (4. A), Vendula Mařasová a Pavlína Bíglová (obě sexta) se zúčastnil od pátku 22.9. do soboty 23.9. krajského kola ekologické olympiády ve Vlašimi. Tentokrát bylo hlavní téma "stromy a keře mimo les". Kromě testu a poznávání přírodnin absolvovali účastníci 2 praktické úlohy. První spočívala v pasportizaci veřejné zeleně na jednom z vlašimských sídlišť a návrhu úprav pro toto území. Druhý byl ryze praktický a úkolem každého zúčastněného týmu bylo vysázet v zemědělské krajině nedaleko Vlašimi 185 keřů. 14 zúčastněných družstev tak vysázelo celkem 2 590 keřů, které budou sloužit ke snížení eroze půdy. Naše družstvo obsadilo v letošním ročníku 7. místo.

Yvona Řehořková

 

 

 

Nedefinováno