Kritéria hodnocení společné a profilové části maturitní zkoušky

Dne 26.3. zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy materiál Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky a zkoušky Matematika+. Ke stažení zde.

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky(schváleno předsedy maturitních komisí 8.4.2019)