Maturita

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky (3 dokumenty): Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky, Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek podle kategorie uzpůsobení, Podrobné zkušební schéma (časový rozpis po dnech).

 

Kritéria hodnocení profilových maturitních zkoušek - květen 2019

Hodnocení profilových zkoušek - květen 2019