Maturitní zpravodaj (cizí jazyk, matematika, český jazyk), kritéria hodnocení

CERMAT zveřejnil další čísla Maturitního zpravodaje, tentokrát věnované zkoušce z cizího jazyka, matematiky a českého jazyka.

Dále byla zveřejněna kritéria hodnocení společné části maturitní zkoušky (s přílohami).