Ochrana osobních údajů

Ve všech zemích Evropské unie začně platit jednotně od 25.5.2018 Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation - GDPR), které se dotýká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje obyvatel evropských zemí. Každá škola je správcem osobních údajů ve smyslu tohoto nařízení.

Informace na webových stránkách Úřadu na ochranu osobních údajů zde.

Zatímco některé informace vyžadované po studentech školy jsou dané zákonem (např. jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, státní příslušnost, bydliště), se zpracováním údajů pro jiné povinnosti než jsou zákonné, vyjádří osoba souhlas.

Souhlas je svobodný, informovaný, jednoznačný, konkrétní a vědomý projev vůle, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním. Subjekt údajů rozhoduje o tom, zda údaje budou zpracovávány a v jakém rozsahu. Souhlas lze i odvolat.