Organizace školního roku

Školní rok 2017 – 2018 - časový plán
29. – 30. 8. 2017 výjezdní vzdělávací akce v rámci projektu Bezpečná škola
31. 8. – 1. 9. 2017 komisionální a doplňovací zkoušky
schůzky předmětových komisí
příprava na zahájení školního roku
4. 9. 2017 zahájení školního roku v kmenových učebnách
opravné maturity
5. – 7. 9. 2017 seznamovací pobyt 1.A a primy ve Skokovech
11. – 15. 9. 2017 sportovní kurz 3.A a septima – Podještědský areál Český Dub
29. 9. 2017 (pátek) volno ředitele školy pro studenty smiley
vzdělávací akce v rámci projektu Bezpečná škola pro pedagogy
4. 10. 2017 výjezd na Gymnázium Mikuláše Koperníka v Chojnově (Polsko)
10.10. 2017 schůzka Školské rady při GMH
26. – 27. 10. 2017 podzimní prázdninysmiley
Do 31. 10. 2017 zveřejnění okruhů a podmínek k profilové části mat. zkoušky
30. 10. – 3. 11. 2017 schůzky předmětových komisí
9. 11. 2017 (čtvrtek) čtvrtletní klasifikační porada
14. 11. 2017 od 15 hodin schůzka výboru SP GMH v ředitelně
od 16 hodin plenární schůze SP GMH na sále školy
od 16.30 hodin schůzky ve třídách
Do 1. 12. 2017 odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
6. 12. 2017 Den otevřených dveří
23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 vánoční prázdniny smiley
7. – 12. 1. 2018 lyžařský kurz pro třídy 1.A a kvinta
15. – 19. 1. 2018 schůzky předmětových komisí
20. 1. 2018 maturitní ples smiley
25. 1. 2018 od 15 hodin (čtvrtek) pololetní klasifikační porada
31. 1. 2018 vydání pololetního vysvědčení resp. výpisů
Do 31. 1. 2018 zveřejnění kritérií k přijímacím zkouškám
2. 2. 2018 pololetní prázdniny smiley
6. a 13. 2. 2018 Přijímací zkoušky na zkoušku
(informační setkání pro zájemce) – od 15.30 hodin
5. – 11. 3. 2018 jarní prázdniny smiley
17. – 23. 3. 2018 pobyt studentů z Bamberka na GMH
29. – 30. 3. 2018 velikonoční prázdniny smiley
19. – 28. 3. 2018 schůzky předmětových komisí
Do 31. 3. 2018 odevzdání seznamů lit. děl k ústní části mat. zkoušky z ČJ
5. 4. 2018 (čtvrtek) klasifikační porada
10. 4. 2018 od 15 hodin schůzka výboru SP GMH
od 16 hodin schůzky ve třídách
11. 4. 2018 maturitní písemná práce z českého jazyka
14. – 20. 4. 2018 výjezd do Bamberka v rámci studentské výměny
26. 4. 2018 (čtvrtek) klasifikační porada pro maturanty
30. 4. 2018 (pondělí) volno ředitele školy pro maturanty smiley
2. – 9. 5. 2018 písemné maturitní zkoušky
28. – 31. 5. 2018 ústní maturitní zkoušky
vodácký kurz pro třídu kvarta
11. – 14. 6. 2018 schůzky předmětových komisí
18. – 22. 6. 2018 projektový týden
26. 6. 2018 klasifikační porada
29. 6. 2018 vydání závěrečného vysvědčení
30. 6. – 31. 8. 2018 letní prázdniny smiley