Osvětim - Wieliczka - Krakow

Tato polská místa měli možnost navštívit 52 žáci našeho gymnázia ve dnech 30.4. – 1.5.2018. Poznávací zájezd zorganizovali pedagogové Z.Břoušková a P.Paclt s využitím služeb cestovní kanceláře, se kterou naše škola úspěšně spolupracuje již několik let.  Po několikahodinové cestě autobusem byla prvním bodem programu návštěva bývalého koncentračního tábora v Osvětimi. Protože v každém zanechala hluboké dojmy, uvítali všichni, že následovalo již pouze ubytování, večeře a osobní volno. Druhý den po snídani následovala prohlídka solného dolu ve Wieličce a krásného historického města Krakow. Ze zájezdu si všichni odváželi velké množství zážitků, dojmů, fotek a případně nějaké suvenýrky. 

Nedefinováno