Příběhy bezpráví

Ve středu 14. listopadu se naší škole pro studenty třetích ročníků a zájemce z řad maturantů uskutečnily již tradiční Příběhy bezpráví. Smyslem celé akce je studentům příblížit zásadní okamžiky našich moderních dějin na základě vzpomínek pamětníků, kteří tyto události zažili. Letošním hostem byl pan Zdeněk Klíbr, pamětník a aktivní účastník protikomunistického odboje po roce 1948. Více o projektu i panu Klíbrovi se můžete dozvědět například na těchto odkazech: 

Jeden svět na školách     Ústav pro studium totalitních režimů