Příspěvek Spolku přátel GMH

V každém pololetí letošního školního roku činí příspěvek Spolku přátel GMH z.s. 250 Kč na jednoho žáka. Za první pololetí vybíráme tuto částku do 15. prosince.