Přijímací řízení (kritéria, informace MŠMT, ilustrační testy

Kritéria přijímacího řízení (zveřejněno 14.1.2019)

Časový rozpis jednotných přijímacích zkoušek zde

Formulář přihlášky k dennímu studiu na střední škole (čtyřleté i osmileté studium) ke stažení zde.

Informace MŠMT k přijímacím zkouškám (obecné, pro žáky vzdělávající se v zahraničí a pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) najdete zde

Ilustrační testy z českého jazyka a matematiky ke stažení zde (čtyřleté studium, osmileté studium).