Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto - úterý 6. a 13. 2. 2018 od 15.30 hodin.

Po loňském velmi pozitivním ohlasu pořádáme i letos pro uchazeče o čtyřleté i osmileté studium na naší škole přijímací zkoušky nanečisto, a to ve dvou termínech s následujícím programem:

V úterý 6. února – seznámení s prostředím školy, podmínkami jednotných přijímacích zkoušek (povolené pomůcky), typologií testových úloh a celkovou strategií pro úspěšné zvládnutí testu, ukázkami testů

V úterý 13. února – zkušební absolvování testu buď z češtiny, nebo z matematiky v reálném čase a za reálných podmínek s možností vlastního vyhodnocení úspěšnosti

Přijít můžete na oba termíny, nebo jen na jeden z nich. Když nám svou účast nahlásíte předem (gmh@gmh.cz, 326 771 601), usnadníte nám tím přípravu (zejména nakopírování dostatečného množství materiálů), pokud přijdete bez ohlášení, určitě Vás i tak rádi uvidíme.

Příležitost zúčastnit se přijímacích zkoušek nanečisto nabízíme bezplatně.