Poděkování firmě ŠKO-ENERGO

Grant od ŠKO-ENERGO s.r.o. umožní studentům aktivně trávit přestávky

Máme radost, že jsme pro naše studenty mohli z prostředků získaných z grantu firmy ŠKO-ENERGO s.r.o. zakoupit malý stůl na stolní tenis a stolní fotbal – toto vybavení jim umožní jednoduché pohybové aktivity a odreagování v době přestávek.

Firmě ŠKO-ENERGO s.r.o. tímto děkujeme!