Poznávací zájezd do Postupimi a Berlína

Ve dnech 25.4. – 26.4.2019 navštívilo 51 žáků v doprovodu Z.Břouškové a V.Edrové bývalé rezidenční město pruských panovníků Postupim a metropoli Berlín. Prvním cílem byl zámek Sanssouci s nádherným parkem a nejsevernější vinicí Evropy. Poté následovala procházka historickým centrem se Starou radnicí, třemi branami města, Holandskou čtvrtí a zajímavou ruskou vesničkou Alexandrowkou. V podvečer všechny čekal přejezd do Berlína a ubytování v příjemném hostelu přímo v centru města.

Program druhého dne začal zastávkou u East Side Gallery, která je památkou na historické období, kdy bylo město rozděleno zdí. Stejně jako bývalý přechod Checkpoint Charlie, odkud následoval pěší okruh s prohlídkou významných míst – Reichstagu, Braniborké brány , ulice Unter den Linden, Berlínského dómu a 368 metrů vysoké televizní věže na Alexanderplatz. Program byl završen osobním volnem. Ve večerních novinách všichni příjemně unaveni, ale spokojeni dorazili zpět ke škole.