Projekt k výročí 100 let republiky

U příležitosti výročí 100 let vzniku Československé republiky byl na naší škole vyhlášen projekt, do něhož se aktivně zapojili studenti, kteří se zajímají o dějepis. Od poloviny září připravovali žáci nižšího gymnázia pracovní listy s křížovkami, osmisměrkami a jinými úkoly. Pro studenty vyššího gymnázia, respektive pro studenty 1.A, kvinty, 2.A, sexty, 3.A a septimy byla připravena různá témata - např. naši prezidenti, významní představitelé politického života, významní sportovci, vědci, známí herci, malíři, významní spisovatelé, ...V polovině září si zástupci tříd vyššího gymnázia jedno téma vylosovali a začali tvořit pracovní listy. Příprava probíhala do začátku listopadu, kdy pracovní listy odevzdali svému vyučujícímu dějepisu. Do projektu se zapojili i maturanti, kteří měli speciální úkol a sice napsat esej na téma „Na co můžeme být za 100 let hrdi?“ Projekt bude zakončen v pátek 16. 11.2018 na sále školy za účasti všech studentů (začátek v 9:55 hodin). Z každé třídy vyššího gymnázia se závěrečného kola projektu zúčastní jedno tříčlenné družstvo, do kterého byli losováním doplněni čtyři žáci ze tříd nižšího gymnázia. Závěru projektu se tedy účastní šest sedmičlenných družstev. Družstva si vylosují jednu obálku, ve které budou pracovní listy s úkoly od studentů. Kromě toho jsou pro družstva připraveny ještě on line úkoly, které budou řešit 3 zástupci z každého družstva současně.