Projekt Kraje pro bezpečný internet

Asociace krajů ČR vyhlašuje pátý ročník soutěže Kraje pro bezpečný internet, jehož účelem je upozorňovat veřejnost a zejména děti na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů apod. Soutěže o hodnotné ceny najdete na internetových stránkách www.kpbi.cz.

Podrobnosti viz přiložený soubor.