Projekty

Projekty a projektová výuka má na naší škole dlouhodobou a bohatou tradici. Někdy se jedná o drobné několikahodinové akce, jindy jde o projekt na celý školní rok. Na některých projektech pracovali a pracují žáci napříč různými ročníky a třídami, v jiných případech je projekt aktivitou jedné třídy či několika žáků dané třídy. Z hlediska financování využíváme možnosti různých dotačních titulů či grantů, v některých případech pomohou finančně či materiálně zákonní zástupci, některé projekty lze tvořit v podstatě bez finančních prostředků. Na konci června se pravidelně koná tzv. Projektový týden. Při realizaci projektů spolupracuje v rámci komunity (městský úřad, místní základní školy, mateřská škola, základní umělecká škola, muzeum...) i se vzdálenějšími organizacemi (Ekocentrum Zahrada MB, Člověk v tísni: Varianty a Jeden svět na školách, ...).
Projekty vyplývají i z certifikátů, jichž je GMH držitelem - již několik let jsme Světovou školou a Fairtradovou školou i nositeli označení Rodiče vítáni.

PROJEKTOVÝ TÝDEN - ČERVEN 2020

Projekty ve školním roce 2019/2020


Poděkování z gymnázia

Stížnosti na nedostatek peněz ve školství slýcháme a čteme často – a zatímco o nutnosti zlepšit platové podmínky se už alespoň veřejně mluví, tristní situaci ohledně prostředků na provoz a vybavení nikdo moc neřeší. Rozhodli jsme se tedy postavit se k věci čelem a začít peníze shánět aktivně – a musím říci, že jsme byli pozitivně překvapeni tím, že všechny naše kroky tímto směrem přinesly úspěch.

Srdečně tedy děkujeme těm subjektům, které nám v průběhu roku 2018 svým darem (příspěvkem, dotací) umožnily zkvalitnit podmínky vzdělávání na naší škole:

ŠKODA AUTO a.s. – nákup pomůcek pro výuku fyziky a činnost kroužku Debrujárů v rámci projektu „Zkvalitnění polytechnického vzdělávání na Gymnáziu MH“

ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o. – pořízení stojanů na kola v kolárně a před školou a dalšího sportovního vybavení v rámci dotačního programu „Podpora sportovních aktivit mládeže“

Kofola ČeskoSlovensko a.s. – podpora účasti volejbalového družstva chlapců na republikovém kole soutěže

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. – pořízení elektrického klavíru pro potřeby pěveckého sboru GMH

Město Mnichovo Hradiště – příspěvek na realizaci partnerských kontaktů s Gymnáziem Mikuláše Koperníka z polského Chójnowa v rámci Dotačního programu města a dále financování programu prevence sociálně patologických jevů ve třídách prima a sekunda

Poděkování patří také všem dárcům z řad rodičů našich studentů, zejména pak panu Bc. Pavlu Rakovi za trvalé zápůjčky IT vybavení.

Lenka Sosnovcová

 

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ

Žáci naší školy se ve školním roce 2018/2019 zúčastnili projektu Příběhy našich sousedů, které zajistila o.p.s. Post Bellum. Závěrečná tisková zpráva zde