První mezinárodní zkoušky z angličtiny dopadly na GMH úspěšně

25. 5. 2019 se na naší škole ve spolupráci s Cambridge Exams Center konaly poprvé zkoušky FCE. Úspěšné složení této zkoušky potvrzuje znalost angličtiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Ke zkoušce se odhodlalo 11 studentů septimy a 3.A. K naší velké radosti všichni studenti zkoušku složili úspěšně a 5 studenů dokonce dosáhlo na certifikát potvrzující znalosti o úroveň vyšší, tedy C1. Studentům moc gratulujeme a doufáme, že jejich úspěch bude motivací pro ostatní, a že se budeme i v dalších letech moci radovat z podobných úspěchů.