Síťovkou za méně plastů

Kurz háčkování probíhal v lednu na lyžařském kurzu v Janských Lázních se zájemkyněmi ze tříd 1.A a kvinty. Druhý pak na lyžařském kurzu v Bedřichově na začátku března se třídami sekundou a tercií. Zde získala základy háčkování nejen děvčata, ale také pár zájemců z řad chlapců. Přes počáteční obavy se nakonec podařilo uháčkovat řadu síťovek pro běžný nákup, ale také krásné trendy tašky. Před a po skončení třídních schůzek rodičů v úterý 9.4. si můžou zájemci tyto výrobky koupit a přispět tak ke zlepšení prostředí v naší škole. Z výtěžku budou nakoupeny truhlíky na květiny a bylinky na balkón v prvním patře.

Garantem projektu je Yvona Řehořková.