Sběr papíru

Gymnázium Mnichovo Hradiště pořádá soutěž tříd

LISTOPADOVÝ   SBĚR   STARÉHO   PAPÍRU

Starý papír  přineste /pokud možno zvážený/ k modrému kontejneru na školní dvůr, a to v týdnu

20. – 24. listopadu

od 7,30 – 7,55

!!!Papír možno přivést i v úterý 14.11. od 15,20 do 15,50 před třídními schůzkami!!!

Sbíráme noviny, časopisy, bílý papír

1/3 celkového výtěžku sběru bude rozdělena mezi 3 nejúspěšnější třídy takto:

1.  místo    1/2                    2. místo    1/3                         3.  místo    1/6

Za ostatní prostředky se nakoupí papír na kopírování studijních materiálů pro žáky školy

Karton/z vlnité lepenky/ nebereme.

 Plakát ke sběru papíru