Sportovní akce - kvarta, sexta, 2.A (informace pro rodiče)

V dokumentech ke stažení mají rodiče žáků kvarty informace o vodáckém kurzu, který je připraven v květnu: ve středu 3. května jednodenní kurz na Jizeře a ve čtyřech dnech 22.5.-25.5. v jižních Čechách na Vltavě. Pro rodiče žáků sexty a 2.A je připravena informace o sportovním kurzu, který se koná v září 2017.