Studenti tercie v Erzhausenu

Ve dnech 23.-27. září navštívilo sedm studentek tercie spolu s dvanácti vrstevníky z 1. a 2. ZŠ Mnichovo Hradiště partnerské město Erzhausen, kde se všichni během tří dopolední účastnili výuky na místní Hessenwaldschule, jedné z nejmodernějších školních budov v Německu. Odpoledne pak spolu s několika tamními žáky absolvovaly výlet do Frankfurtu nad Mohanem, návštěvu a exkurzi po letišti či prohlídku Darmstadtu. Dívky byly ubytovány v erzhauzenských rodinách a velmi si celý pobyt užily, načerpaly nové zkušenosti a navázaly nová přátelství.