Studentimes

Vítejte na stránce školního časopisu Studentimes! Tento časopis vznikl abychom v něm mohli sdílet vědomosti, úvahy nebo zprávy do řad žáků a učitelů. Časopis bude vycházet jednou za čtvrt roku v tištěné podobě, zde bude k nalezení asi 15 až 16 dní po zahájení oficiálního prodeje. Jisté články mohou být ovšem k vidění již od začátku oficiálního prodeje a to zejména ty, které nebyly publikovány do tištěné formy našeho časopisu. Na obsahu časopisu se podílí 9 žáků vyššího gymnázia. Všechny úvodní stránky časopisu byly dobrovolně vytvořeny žáky našeho gymnázia! Taktéž bez podpory ředitelky gymnázia, kanceláře a ochoty středoškolských profesorů by časopis vůbec nevznikl. Děkujeme a přejeme příjemné počtení!