Testování - kvarta

V úterý 16. května se žáci kvarty zúčastní povinného testování "Výběrové zjišťování žáků 5. a 9. ročníků 2017", které organizuje Česká školní inspekce. Testování proběhne elektronickou formou (na počítači v aplikaci ČŠI), a to z matematiky (1.+2. hodina) a z českého jazyka (3.+4. hodina). Oba testy trvají vždy 75 minut a žáci nepotřebují žádné pomůcky kromě papíru na výpočty. Rozsah testovaného učiva odpovídá RVP ZV. 

Odpolední výuka zůstává podle rozvrhu hodin. 

Datum: 
16.05.2017 - 08:00