Testování - kvarta

V pátek 19. května se žáci kvarty zúčastní povinného testování "Výběrové zjišťování žáků 5. a 9. ročníků 2017", které organizuje Česká školní inspekce. Testování proběhne elektronickou formou (na počítači v aplikaci ČŠI), a to z průřezového tématu Výchova ke zdraví (1.+2. hodina). Test trvá 75 minut a žáci nepotřebují žádné pomůcky. Rozsah testovaného učiva odpovídá RVP ZV, a to v předmětech přírodopis a tělesná výchova. 

Další výuka zůstává podle rozvrhu hodin. 

Datum: 
19.05.2017 - 08:00