Výsledky přijímacích zkoušek

Zveřejňujeme výsledky přijímacích zkoušek v osmiletém oboru (79-41-K81) a čtyřletém oboru (79-41-K41). V osmiletém oboru přijímáme prvních 29 v pořadí (+ 1 místo na odvolání), ve čtyřletém oboru prvních 28 v pořadí (+ 1 místo na odvolání; 1 uchazeč bude konat přijímací zkoušky v náhradním termínu).

Omlouváme se za technické problémy, kvůli kterým výsledky vyhlašujeme později, než bylo původně plánované.

Celkové výsledky jsou zpracované podle kritérií GMH zveřejněných dne 14.1.2019 - výsledné body jsou přepočítány dle těchto kritérií.  

Přijatí žáci - rozhodnutí o přijetí se nezasílá (zveřejnění výsledkové listiny je zároveň oznámením o přijetí). V případě, že máte zájem o studium na naší škole od příštího školního roku, můžete odevzdat zápisový lístek (obdržíte na kmenové základní škole) do kanceláře gymnázia do 10 dní od zveřejnění pořadí v pracovních dnech od 7:30 do 14 hodin nebo dle telefonické dohody i v pozdějších hodinách. Pokud se uchazeč umístil mezi přijatými žáky a zároveň nemá zájem na naší škole od nového školního roku studovat, žádáme zákonné zástupce, aby nás o tomto informovali (326 771 601 nebo gmh@gmh.cz) - tímto urychlíme proces odvolání a uvolněné místo může být včas nabídnuté dalšímu uchazeči v pořadí. Děkujeme. 

Nepřijatí žáci - rozhodnutí o nepřijetí vyzvedne zákonný zástupce osobně, nebo odešleme poštou; doporučujeme podat odvolání (do 3 dnů od převzetí rozhodnutí), neboť většina uchazečů skládala přijímací zkoušky na dvou školách a je možné, že se několik míst "nad čarou" uvolní. V případě, že zápisový lístek odevzdáte na druhé škole a na naší škole bude později odvolání vyhověno, lze zápisový lístek vzít zpět oproti rozhodnutí o přijetí a odevzdat ho v kanceláři gymnázia.