Výsledky přijímacích zkoušek (aktualizace 30.4.)

Zveřejňujeme výsledky přijímacích zkoušek:

Čtyřleté studium

Osmileté studium (konečné pořadí po úpravě CERMATem a po přepočtení výsledků - upozorňujeme, že oproti původním zveřejněným výsledkům z 27.4. došlo jen k jedné změně pořadí mezi přijatými uchazeči; chyba v řešení testu z českého jazyka pro 5. ročník se týká dvou uchazečů o studium - oba dva byli již původně mezi přijatými studenty)

Odvolání - formulář 

Přijatí uchazeči mají 10 pracovních dnů na potvrzení úmyslu studovat na naší škole odevzdáním zápisového lístku v kanceláři školy (rozhodnutí o přijetí se nezasílá poštou - zveřejnění výsledků je zároveň informací o přijetí). Nepřijatí uchazeči budou o výsledku informováni doporučeným dopisem (ale již od 30.4. můžete podat odvolání proti rozhodnutí s osobním vyzvednutím rozhodnutí o nepřijetí). Odvolání doporučujeme vzhledem k tomu, že se téměř jistě uvolní některá místa "nad čarou", která jsou obsazena uchazeči, kteří mají jako první školu na přihlášce jinou než naše gymnázium. 

Informace na telefonním čísle 326 771 601 nebo na gmh@gmh.cz. V případě zájmu můžeme zaslat podrobné hodnocení jednotlivých testů jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky.