Zeměpisná olympiáda

V pondělí 22. ledna a ve středu 24. ledna (vždy od 13:40 hodin v učebně č. 223) se koná školní kolo zeměpisné olympiády:
Kategorie A (prima) + kategorie B (sekunda) v pondělí, kategorie C (tercie a kvarta) + kategorie D (vyšší gymnázium) - středa.
V každé kategorii jsou dvě části (bez atlasu a s atlasem), celkový čas na řešení je cca 60 minut.
Přihlašujte se písemně na nástěnce vedle sborovny.
Tematické zaměření soutěže je vyvěšeno na nástěnce.

Datum: 
24.01.2018 - 13:45