Zvláštní rozvrh hodin

V týdnu od 22. května do 25. května bude výuka probíhat podle mimořádného rozvrhu hodin z důvodu konání ústních maturitních zkoušek společné a profilové části.

Třída kvarta se zúčastní vodáckého kurzu na Vltavě v jižních Čechách.

Třídy vyššího gymnázia budou psát ročníkové testy, a to takto: 1.A + kvinta z matematiky a geografie (ve středu 24.5. od 12:45 hodin), 2.A + sexta z estetické výchovy (hudební/výtvarné) a z fyziky (v úterý 23.5. od 12:45 hodin), 3.A + septima z chemie a z dějepisu (v úterý 23.5. od 12:45 hodin). 

Volno ředitele školy bylo z organizačních důvodů vyhlášeno pro 2.A, sextu, 3.A a septimu na pondělí 22.5. a na čtvrtek 25.5., pro 1.A a kvintu na úterý 23.5.

Prima, sekunda a tercie budou mít vždy dvouhodinový program "Jazyková animace" v úterý 23.5. Jde o netradiční výuku německého jazyka. Tyto jazykové animace pořádá Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem a to jako projekt, který velmi úspěšně běží již šestým rokem. Projekt "Němčina nekouše" je financován Česko-německým fondem budoucnosti a německým velvyslanectvím v Praze. Lektorkou je Markéta Razáková. 

Pro primu, sekundu, tercii a 1.A je dále připraven program sdružení Slánka, které připravuje preventivní programy pro různé typy škol. Ve středu 24.5. a ve čtvrtek 24.5. se žáci zúčastní vždy dvouhodinové přednášky na dané téma (prima - Legální drogy, sekunda - Krása, tercie - Sexualita, 1.A - Rizika sexu). 

V pátek 26.5. se bude vyučovat podle běžného rozvrhu hodin.