Kritéria přijímacího řízení

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2018/2019

 

Obecná pravidla přijímacího řízení (legislativa, formy zkoušky, přihlášky ke studiu, termíny zkoušek, zápisový lístek) - ke stažení ve formátu pdf.

Formulář přihlášky k dennímu studiu na gymnáziu - pdf

Kritéria přijímacího řízení (pdf).

Kód studia: čtyřleté 79-41-K41, osmileté 79-41-K81

Obor studia: Gymnázium (pro čtyřleté i osmileté studium)

Potvrzení od lékaře vyžadujeme jen tehdy, pokud se jedná o (dlouhodobé) zdravotní problémy mající vliv na výuku.

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 11.1.2019 - časový rozpis jednotných přijímacích zkoušek

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z ledna 2019 pro školy, výchovné poradce, žáky a jejich zákonné zástupce.

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 3.12.2018 k přijímací zkoušce z českého jazyka pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí při přijímání na střední školu. 

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 11.1.2019 pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (přijímací řízení).