Kritéria přijímacího řízení

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2018/2019

 

Obecná pravidla přijímacího řízení (legislativa, formy zkoušky, přihlášky ke studiu, termíny zkoušek, zápisový lístek) - ke stažení ve formátu pdf.

Formulář přihlášky k dennímu studiu na gymnáziu - pdf

Nabídka přípravného kurzu z matematiky pro žáky pátých tříd ZŠ (pdf).