Formuláře/dokumenty ke stažení

Dokumenty pro studenty

 Školní řád 2019/2020

 Potvrzení o studiu - formulář

 Žádost o uvolnění z vyučování

 Organizace školního roku 2019/2020

 Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka ve společné části maturitní zkoušky 2019/2020 (aktualizace 4.10.2019)

 Formulář přihlášky k dennímu studiu na střední škole (pro osmileté i čtyřleté gymnázium)

Ilustrační testy k přijímacím zkouškám (vloženo 12.2.2019 odpoledne) - složka .zip obsahuje testový sešit /tj. zadání testů z českého jazyka, matematiky/, záznamový arch a klíč správných řešení (čtyřleté studium, osmileté studium).

 

 

 

 


Dokumenty pro rodiče

 Žádost o uvolnění z tělesné výchovy, posudek lékaře

Formulář - odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

 Oblast péče školního psychologa

 Zpráva o činnosti Školské rady při GMH za rok 2017

 Souhlas s činností školní psycholožky

 

 


Dokumenty - obecné

 Stanovy Spolku přátel GMH

 Výroční zpráva GMH 2016/2017

 Výroční zpráva GMH 2017/2018