Studentský parlament

Co je to školní parlament a jaké jsou jeho cíle?

 

Náš parlament začal fungovat letos na podzim a díky schopným studentům
sklízí nemalé úspěchy. Dává prostor studentům, aby se podíleli
na chodu gymnázia a snaží se o napl-ňování cílů v oblasti demokratického občana.

Parlament je tvořen ze zástupců jednotlivých tříd, kteří se pravidelně
setkávají a přednáše-jí návrhy a připomínky ke zlepšení studentského života.

Dovolte mi Vás seznámit s našimi aktivitami:

 

• Snažíme se zpestřit výuku. Například pomocí přednášek se zajímavými hosty.
• Zprostředkováváme výměnu informací mezi studenty, profesory a vedením školy.
• Podílíme se na školních akcích jako je například Vánoční setkání.
• Rádi bychom byli k ruce novým studentům, abychom je seználili s chodem našeho gymnázia.
• Spolupracujeme s Městským parlamentem dětí a mládeže v Mnichově Hradišti.
• Podílíme se na tvorbě webových stránek gymnázia.
• Vedeme žáky k otevřené komunikaci o problémech a potřebách

 

Důležité odkazy!