Čistá řeka Jizera 2019

Třída kvarta se v pátek 4. října dopoledne podílela na úklidu v okolí Bakova nad Jizerou v rámci akce Čistá řeka Jizera organizované Obecně prospěšnou společností pro Český ráj se sídlem v Sobotce. Součástí programu byla též návštěva přírodní památky Podhradská tůň, kde žáci dostali úkoly pro environmentální výchovu. 

Akce byla úspěšná, žáci se dostali na místa, která neznali. Počasí bylo pro tuto akci ideální. Celkem jsme zcela naplnili šest pytlů odpadem nasbíraným podél silnice od železniční stanice Bakov nad Jizerou (hlavní nádraží) k Dalešicím, podél Jizery mezi Dalešicemi a Bakovem a na západním okraji města Bakova nad Jizerou. Šlo především o PET lahve, skleněné lahve, obaly od potravin, plechovky od nápojů, ale našli jsme také několik plastových kbelíků od barev a další odpad.

Fotografie