Druhé kolo přijímacího řízení - čtyřleté studium

Zveřejňujeme kritéria druhého kola (ke stažení v .pdf) přijímacího řízení pro obor 79-41-K41 Gymnázium (čtyřleté studium). Přijímací řízení bude vycházet z bodového ohodnocení prospěchu a aktivit na základní škole, nikoliv z písemných testů.

Přihláška ke studiu (dvě strany) (1. strana), (2. strana)

Přihlášky můžete odevzdávat v kanceláři školy (druhé patro, místnost č. 215) v pracovních dnech v době od 7:30 do 14 hodin, nebo po telefonické domluvě i v jinou dobu, případně poštou (rozhoduje poštovní razítko) do 21. května 2019.