Informace - kvarta, sexta, 2.A

Důležité informace pro žáky současné kvarty, sexty a 2.A:

VODÁCKÝ KURZ na konci května (kvarta) - informace pro rodiče a žáky, prohlášení o bezinfekčnosti

SPORTOVNÍ CYKLOTURISTICKÝ KURZ (současná sexta a 2.A) - bude se konat druhý týden v září v Českém dubu - informace o platbě