Kroužek latiny

V pondělí od 13.30 do 14.15 pokračuje kroužek latiny pro pokročilé, jehož cílem je osvojení základních gramatických a lexikálních znalostí, seznámení s restituovanou výslovností, obohacení slovní zásoby přejímkami z řeckého kulturního prostředí, četba latinských komentovaných textů, ale i diferencovaná výuka se zaměřením na oborovou terminologii. Podrobnější informace u PhDr. Ireny Kolomazníkové.