MŠMT zveřejnilo termíny maturit a přijímacích zkoušek

Ve středu 6. května zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přehled termínů maturitních a přijímacích zkoušek

Závěr školního roku by měl proběhnout takto:

MATURITNÍ ZKOUŠKY

Didaktický test z matematiky: pondělí 1. června

Didaktický test z anglického jazyka: pondělí 1. června (písemná práce v letošním školním roce neproběhne)

Didaktický test z českého jazyka: úterý 2. června (písemná práce v letošním školním roce neproběhne)

Didaktický test  Matematika+: středa 3. června 

Písemná práce z anglického jazyka (v profilové části): ve druhém červnovém týdnu

Ústní zkoušky společné a profilové části: nejspíše od 15. června (bude upřesněno podle metodiky, kterou MŠMT zašle školám)

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (pouze jeden termín pro oba typy studia)

Čtyřleté studium: pondělí 8. června

Osmileté studium: úterý 9. června

Pozvánku k přijímacím zkouškám zašleme nejpozději 10 pracovních dní před konáním zkoušek.

Odkaz na tiskovou zprávu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.