Maturanti - návrat do školy v pondělí 11.5. (nutnost mít ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ a roušky!!)

V souvislosti s uvolňováním opatření souvisejících s onemocněním Covid-19 se v pondělí 11. května vracejí do škol studenti maturitních ročníků. První maturitní zkoušky by se měly konat počátkem června. Žáci ostatních ročníků se budou do konce školního roku vyučovat v převážné většině distančně a do školy budou chodit pouze na konzultace. Přijímací zkoušky proběhnou podle již dříve schváleného zákona v jednom termínu pro čtyřleté studium a v jednom termínu pro osmileté studium (v červnu).

Výuka maturantů proběhne formou nepovinných konzultací - rozpis najdete zde - a to v době 1.-4. vyučovací hodiny, případně dle dohody žáka s vyučujícím. Přítomnost žáků ve škole se bude řídit zvláštními hygienickými a epidemiologickými předpisy. Metodika MŠMT ke stažení zde.

Každý žák při prvním vstupu do školy po návratu z mimořádného volna předloží ve škole svému třídnímu učiteli čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - bez tohoto prohlášení nemůže být žák přítomen při výuce. Formulář pdf ke stažení zde

Odkaz na webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství) 

Vše výše uvedené závisí na dobrém vývoji epidemiologické situace. Podle ministra školství Roberta Plagy se otevírání škol řídí rozhodnutím ministerstva zdravotnictví.