Maturitní okruhy, Maturitní zpravodaj CERMAT

V sekci Dokumenty ke stažení mají maturanti základní přehled o maturitních zkouškách - termíny, formy zkoušek a tematické okruhy z jednotlivých předmětů v profilové části maturitní zkoušky.

V papírové podobě je tento dokument vyvěšený na nástěnce vedle ředitelny. 

Zveřejněno 24.10.2018.

CERMAT zveřejnil Maturitní zpravodaj č. 47 se základními informacemi o maturitní zkoušce v jarním období 2019.