Obědy pro děti domů

Školní jídelna při 2. ZŠ v Mnichově Hradišti, v níž se stravují i žáci GMH, nabízí aktuálně novou službu:

Vzhledem k mimořádnému režimu, ve kterém nyní školy jsou, bychom chtěli rodičům nabídnout mimořádnou službu. Jak jistě víte, rozhodnutím Bezpečnostní rady státu je žákům zakázán vstup do školy, tj. i do školní jídelny.

Tuto mimořádnou akci "Obědy dětem domů", bychom chtěli realizovat tímto způsobem:

Vařit se bude pouze jedno hlavní jídlo bez polévky. Distribuovat se bude v jednorázových obalech.
Objednávky se realizují přes elektronický stravovací systém. V tuto chvíli je systém zpřístupněn - objednejte obědy na příští týden najednou (třeba jen některé dny) co nejdřív, nejpozději do pondělí 16. 3. do 13 hodin, poté systém uzavřeme.
Cena oběda v jednorázovém obalu je 25 korun (bude strženo z kreditu na stravné).
Oběd bude pro přihlášené strávníky k vyzvednutí ve školní jídelně v Mírové ulici od 11:30 do 13:00 hodin (čas i celou organizaci budeme případně průběžně upřesňovat podle počtu zájemců, který je pro nás zatím velkou neznámou). Mimo tento čas není možné
oběd vyzvednout!

Webové stránky školní jídelny.