Přihlášky na volitelné předměty

Do 28. února odevzdávají studenti přihlášky k volitelným předmětům v příštím školním roce: prima volí cizí jazyk (německý-ruský-anglický) a jeden z předmětů dramatická výchova-já a svět; tercie mezi mediální výchovou a přírodovědným praktikem, kvarta estetickou výchovu (hudební-výtvarnou), sexta a 2.A volí zaměření (přírodovědné - humanitní) a dva volitelné předměty, septima a 3.A dva jednoleté volitelné předměty a předměty profilace (více viz ŠVP).

Datum: 
28.02.2019 - 15:00