Poděkování z gymnázia

Poděkování z gymnázia – i díky Vám byl pro nás rok 2019 úspěšný!

Když spojíme téma „školství“ s tématem „finance“, je výsledek jasný: Peníze ve školách chybí. Tento obecně platný fakt je natolik probíraný médii, že asi nikoho nepřekvapí.

My na gymnáziu si ale nestěžujeme. Jistě, dokázali bychom proinvestovat víc, než máme k dispozici, ale na druhé straně se nám v roce 2019 podařilo mnohé. Díky vstřícnosti zřizovatele jsme mohli renovovat další odbornou učebnu (po fyzikální laboratoři přišla v roce 2019 na řadu pracovna informatiky), dotační prostředky z evropských zdrojů (Šablony pro SŠ) nám umožňují dopřát studentům péči školní psycholožky i řadu mezinárodní zkušeností (Erasmus+). Děkujeme také firmě ŠKO-ENERGO za příspěvek na přestávkové aktivity studentů a Městu Mnichovo Hradiště, které v rámci dotačního programu přispělo na výjezd studentů do polského Chojnowa.

Chtěli bychom ale touto cestou poděkovat také všem dalším dárcům: firmám MB-GYN, ZD Březina a HBPO, paní Hůlkové a Kutilové i pánům Bergmanovi, Horákovi a Rakovi – i všem dalším rodičům našich studentů, kteří prostřednictvím Spolku přátel GMH přispěli třeba „jen“ zaokrouhlením předpokládaného členského příspěvku, a to bez ohledu na to, zda svůj dar směřovali na akce jednotlivých tříd, organizaci maturitního plesu či např. podporu talentovaných studentů. Vážíme si samozřejmě neméně i dobrovolnické práce při zajištění našich akcí (např. výjezdu do Banátu či pořádání výše již zmíněného maturitního plesu). Děkujeme Vám všem, kteří nám pomáháte – Vaší podpory si velmi vážíme.

Za studenty i pedagogy Gymnázia Mnichovo Hradiště Lenka Sosnovcová