Poděkování za podporu (akt. březen)

Děkujeme za podporu sponzorům, kteří pomohli zkvalitnit podmínky pro vzdělávání na naší škole v minulém kalendářním roce.

Výčet subjektů zde

Děkujeme Doc. MUDr. Ladislavu Horákovi, Dr.Sc. za finanční prostředky pro třídu 3.A a pro potřeby gymnázia.