Ročníkové práce studentů 3.A a septimy - změna termínu

Informace pro studenty 3.A a septimy k ročníkovým pracím - měníme termín odevzdání práce na 30.4.2020 (v elektronické podobě - a to i v případě, že budou stále platit mimořádná opatření Vlády ČR v souvislosti se šířením koronaviru). Práci budou hodnotit pouze vedoucí jednotlivých prací, jen ve sporných případech bude přizván k posouzení jiný vyučující stejného nebo příbuzného předmětu.