Rozřazovací testy AJ, NJ

V úterý 3. září budou psát žáci 1.A čtyřletého studia a kvinty rozřazovací testy z anglického jazyka pro rozdělení do tří skupin podle úrovně znalostí. Tento test bude trvat 60 minut a žáci budou rozděleni do tří skupin v učebnách č. 217, 131 a 225. Po testu budou následovat druhou vyučovací hodinu třídnické práce v kmenových učebnách 131 a 225. Třetí vyučovací hodina proběhne podle rozvrhu hodin; čtvrtou vyučovací hodinu proběhne v učebnách 126 a 125 rozřazovací test z německého jazyka (60 minut; ti, kteří zvolili jako druhý cizí jazyk francouzštinu, mají výuku podle rozvrhu). 

Kvinta i 1.A budou mít 5. hodinu obědovou přestávku. Výuka kvinty pak pokračuje podle rozvrhu hodin, 1.A bude mít 6. hodinu geografii, 7. hodinu ZSV (konec výuky ve 14:10 hodin).