Výměnný pobyt - Bamberk

Letošní školní rok se opět zúčastnilo 22 našich studentů výměnného pobytu, který uskutečňujeme již po dobu 27 let. K nám přijeli žáci z Franz-Ludwig Gymnázia v dubnu, kdy jsme je provedli krásami Českého ráje, navštívili jsme naše hlavní město, podívali jsme se společně do automobilového závodu v Mladé Boleslavi a naši žáci odjeli v květnu na návštěvu do Bavorska. Zde je čekal bohatý program, o kterém napsali velmi krásná díla. 

 

Těšíme se příští rok na staré i nové účastníky.