ZRUŠENÍ VÝUKY OD STŘEDY 11.3.2020 (aktualizováno 23.3.)

UZAVŘENÍ ŠKOL V ČR

Na základě nařízení Vlády ČR je naše gymnázium pro žáky od středy 11.3.2020 uzavřeno do odvolání z důvodu šíření koronaviru SARS Co-V-2, který způsobuje onemocnění Covid-19. Na základě vývoje epidemiologické situace a usnesení Bezpečnostní rady státu o tom rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ("... je zakázána osobní přítomnost žáků ve školách"). O ukončení tohoto nařízení rozhodne opět Vláda ČR a následně budete o této skutečnosti informováni informací uveřejněnou na stránkách školy. 

Žáci základních, středních a vyšších odborných škol a učilišť a studenti vysokých škol mají od středy 11.3. do odvolání mimořádné volno

Webové stránky Ministerstva zdravotnictví České republiky 

Zároveň dochází ke zrušení všech hromadných akcí (sportovních, kulturních apod.) nad 100 osob.

Informace na Portálu krizového řízení Středočeského kraje

Pedagogové i nepedagogičtí pracovníci budou v době mimořádného volna na svém pracovišti. Případné návštěvy školy prosíme řešte předem telefonicky nebo e-mailem na gmh@gmh.cz. 

Web MŠMT k mimořádnému opatření. 

Informace MŠMT s odkazy na informace ke koronaviru

Aktuální opatření Vlády České republiky k vývoji kolem onemocnění Covid-19.

V souvislosti s přerušením výuky na školách v ČR přecházejí autobusoví dopravci na prázdninový režim jízdního řádu

 

ZADÁVÁNÍ DOMÁCÍ PRÁCE

Žákům bude průběžně, dle aktuální situace, pedagogy zasílána domácí práce v rámci ŠVP prostřednictvím školních e-mailů nebo na výukovém portálu GMH. Stejným způsobem budou studenti odevzdávat vypracované úkoly. Studenti jsou tudíž povinni denně sledovat svůj školní e-mail a formou samostudia plnit úkoly zadané vyučujícími a taktéž webové stránky školy a řídit se pokyny zde uveřejněnými. 

Školní e-mailová adresa je funkční v případě, že je aktivovaná. V případě problémů kontaktujte správce sítě ing. F. Vodvářku v době 16-22 hodin na telefonním čísle 739 432 006 (lze volat i psát sms). 

Jak psychicky zvládnout období pandemie (leták)

 

MATURANTI - SEZNAMY LITERÁRNÍCH DĚL

Maturanti, kteří mají do 31. března odevzdávat seznamy literárních děl k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky z českého jazyka, budou posílat tyto seznamy e-mailem na pracovní mailové adresy vyučujících českého jazyka. 

Termín 31.3. zůstává v platnosti!

 

TERMÍNY MATURITNÍCH A PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - tisková zpráva k maturitním a přijímacím zkouškám.

 

DODRŽOVÁNÍ HYGIENY

Všem doporučujeme důsledné dodržování základních hygienických návyků a osobní hygieny (respirační hygiena, důsledné časté mytí rukou a teplou vodou) a používat dezinfekční prostředky. V případě návratu z rizikových oblastí nebo zdravotních obtíží informovat telefonicky krajskou hygienickou stanici nebo praktického lékaře. 

Webové stránky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

Krajská hygienická stanice Mladá Boleslav: telefon 326 929 040, 326 929 043

Krajská hygienická stanice Semily: 481 623 661

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje: 485 253 111, 485 253 132

 

INFORMACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Aktuální informace ČSSZ k dávkám nemocenského pojištění včetně případu uzavření školy

 

OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Všem žákům školy jsou obědy ve školní jídelně automaticky odhlášeny na dobu, po kterou bude trvat vládou vyhlášené opatření. 

Školní jídelna nabízí od pondělí 16.3. novou službu - obědy pro žáky domů. Více v samostatném článku na hlavní straně webu.

 

PLÁNOVANÉ SOUTĚŽE A AKCE 

Všechny soutěže (okresní a krajská kola) jsou zatím zrušené (týká se matematické olympiády, Pythagoriády, zeměpisné olympiády, Matematického klokana). O případném náhradním termínu rozhodnou organizátoři ve spolupráci s krajským úřadem. 

Zrušeny jsou dále výjezdy našich žáků na akce mimo školu, včetně programu Erasmus+ a kulturních akcí. Plánovaný zájezd do Berlína je zrušen v původním termínu a jedná se o termínu náhradním.

Přípravný kurz matematiky pro žáky 5. tříd ZŠ k přijímacím zkouškám, který se koná každou středu odpoledne, je zatím zrušen. Náhradní termín vyhlásíme později. 

Třídní schůzky naplánované na 7. dubna jsou zrušeny.

 

UZAVŘENÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY

Od pondělí 16. března je na dobu neurčitou uzavřena Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje. Až do odvolání nebudou přijímány nové žádosti o poskytnutí poradenských služeb. Pokud je někdo z žáků objednaný na vyšetření, bude kontaktován a přeobjednán. 

 

WEBOVÁ STRÁNKA MZ ČR K ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Odkaz zde

 

INFORMACE O DĚNÍ V MNICHOVĚ HRADIŠTI

Webové stránky města

 

Informace budeme aktualizovat podle vývoje.