Tercie a kvarta ve škole od 10.5.

V rámci rotačního způsobu vyučování čeká prezenční výuka v týdnu od 10. května do 14. května tercii a kvartu (ostatní třídy budou na distanční výuce).

Prima a sekunda od 3.5. ve škole

Vláda ČR na svém zasedání 29.4. rozhodla, že se žáci druhého stupně základních škol a nižšího stupně gymnázií ve Středočeském kraji vrátí rotačně na prezenční výuku. V pondělí 3.5.

Divadelní předplatné (Mladá Boleslav)

Divadelní předplatné M1 do Městského divadla Mladá Boleslav 2020/2021 zůstává v platnosti na příští školní rok (po domluvě je ale možné vrácení peněz).

Bliží informace o programu v září.

L. Sosnovcová

Pro rodiče uchazečů: Termíny určené k testování na covid-19 pro přijímací zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dokument, jehož součástí jsou termíny, kdy lze nejdříve provést testování pro účely přijímacího řízení na střední školy.

Průvodce přípravou na přijímací zkoušky

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV, Cermat) připravilo pro uchazeče o studium na střední škole průvodce, kde naleznou základní informace ke konání jednotných přijímacích zkoušek. 

Naši studenti jsou aktivní i v této době

Přestože se stále učí distančně, plní žáci gymnázia úkoly, u kterých musí opustit své počítače a domovy. Např.

Zrušení projektového týdne

Z důvodu nejasného vývoje epidemiologické situace a vzhledem k aktuálním opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví ČR jsme pro letošní školní rok po lyžařských kurzech a maturitním ples

Opatření MŠMT a MZd k přijímacím zkouškám

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Opatření obecné povahy č. j. MSMT-4337/2021-7, dodatek k přijímacímu řízení, a Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo Mimořádné opatření č. j.

Přijímací řízení - aktuality (17.3.2021), časový rozpis

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 10.3.2021 se přijímací testy pro žáky devátých a pátých tříd základních škol přesouvají z poloviny dubna takto:

Změny v termínech maturitních zkoušek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 10. března změny v termínech a podmínkách letošních maturitních zkoušek.

Přihlásit se k odběru Gymnázium Mnichovo Hradiště RSS