Úspěch v ekologické olympiádě

28. ročníku středočeského kola Ekologické olympiády 30. září a 1. října 2022 ve Vlašimi se zúčastnilo 11 družstev. V tříčlenných týmech se studenti utkali ve dvou praktických a dvou teoretických úlohách, ve kterých měli za úkol zapojit svou paměť, logické uvažovaní, prezentační dovednosti a praktickou zručnost. Ústředním motivem letošního kola byla „Druhová ochrana“. Studenti na toto téma zpracovávali dvě praktické úlohy. Jejich prvním úkolem bylo posouzení dvou hospodářských objektů ve smyslu jejich vhodnosti pro výskyt sov pálených a vyhledání potenciálních nástrah, které je zde mohou ohrožovat. Mimo to navrhovali řešení, jak prostředí obohatit, aby bylo pro život sov příznivější. Ve druhé praktické úloze družstva sestavovala hnízdní budku pro sovu pálenou, jejíž instalací dojde k rozšíření hnízdních příležitostí. A právě výborný výsledek v praktických úlohách zajistil družstvu našeho gymnázia ve složení Veronika Tvrzníková (VII), Kateřina Ciprová (VI) a Jan Studničný (V) velmi pěkné 5. místo. Gratulujeme.

PublishDate: 
3 Říj 2022 - 08:40